Borging

HRM Borging

Conflicthantering

Het is zonde als door een conflict medewerkers een andere baan zoeken. Dit is niet altijd te voorkomen maar u wil graag uw goede medewerkers behouden. Iemand die niet door allerlei historie is beïnvloedt, kan vaak een conflict openbreken door zaken (weer) bespreekbaar te maken. Motto is hierbij; je hoeft geen vrienden te zijn om samen te werken, maar collegialiteit is voor een goede werkrelatie nodig.

Beloningsgebouw

U wilt uzelf als werkgever positioneren in een moeilijke, krappe arbeidsmarkt. Het salarisgebouw moet dan concurrerend zijn. Naast salaris is het uitdagende van een functie bepalend voor de tevredenheid en loyaliteit van een medewerker. Het is goed om regelmatig te (laten) onderzoeken hoe uw beloningsstructuur zich verhoudt met concurrerende bedrijven.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) – Ondernemingsraad (OR)

Als uw organisatie minder dan 50 medewerkers heeft, kan het toch zinvol zijn om als gesprekspartner een PVT te hebben. Dit kan u helpen in het vergroten van draagvlak binnen uw bedrijf. Vanaf 50 medewerkers bent u verplicht om aantoonbare inspanning te doen om een OR binnen uw bedrijf samen te stellen. Deze OR leden worden door middel van verkiezing door uw medewerkers benoemt. OR-leden hebben een moeilijke rol en zullen vragen om begeleiding hierin. U als werkgever bent gesprekspartner en worstelt soms ook met hoe je bepaalde dingen in de bedrijfsvoering bespreekt met een PVT of OR.

Flexibilisering

Werkgevers en medewerkers willen beiden flexibiliteit. Denk hierbij voor de medewerker aan keuzemogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden, o.a. meer salaris of meer vrije tijd, werktijden die aansluiten op privé-situatie. De werkgever wil flexibiliteit in de inzet van arbeid, b.v. in het piekseizoen meer uren werken en daarna minder, of het inzetten van tijdelijke medewerkers in het seizoen.

nagtegaal%20met%20slogan

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020

Ontwerp & realisatie: Vannaam

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam