Strategisch HRM-Beleid

Strategisch HRM Beleid

Loopbaanbegeleiding

Medewerkers hebben ambities en die willen zij graag ingevuld zien binnen uw organisatie. Vaak is de helft van het succes om medewerkers hierin te begeleiden. Een andere functie brengt nieuwe verantwoordelijkheden en soms wordt, een voorheen directe collega, in zijn nieuwe functie anders bekeken in de organisatie. Het aanbieden van een gerichte training kan een middel zijn maar maatwerk is hoe dan ook het devies.

Werving- en selectie

Nagtegaal kan u ondersteunen bij werving en selectie. Natuurlijk zijn hiervoor specialisten in de markt die dit goed kunnen, maar misschien vindt u een extra ondersteuning bij sollicititatie- procedures prettig. Daarbij gaat het niet zozeer over het zoektraject via een headhunter of een ander wervingskanaal, maar meer over hoe u de sollicitant binnen uw organisatie wil ontvangen en wat de belangrijkste boodschap is die u de kandidaten mee wilt geven. De teleurstelling is groot bij u en bij de (potentiële) nieuwe medewerker wanneer er geen goede match is terwijl dit vooraf voorkomen had kunnen worden. 

Opleidingsprogramma's

Zeker kleinere organisaties hebben niet altijd de kennis en mankracht in huis om de weg te vinden in het forse aanbod van opleidingen. Het is ook goed om vooraf na te denken en te praten met de medewerker over wat u van een opleiding verwacht. Om als organisatie aan allerlei veiligheids- en kwaliteitseisen te voldoen, moet u kunnen aantonen dat er een gestructureerd opleidingsplan is. Nagtegaal kan u hierbij volledig van dienst zijn, met kennis en daadkracht. 

Instroom

Naast werving en selectie is het belangrijk om goed naar de samenstelling van uw teams te kijken. Veel bedrijven focussen op verjonging, wat wel begrijpelijk is gezien de vergrijzing, maar een goed samengesteld team heeft ook een gezonde leeftijdsverdeling.

Doorstroom

U wilt uw medewerkers graag mogelijkheden bieden binnen uw organisatie. Naast de ambitie van medewerkers is het van belang dat medewerkers niet allemaal jaren in een zelfde functie blijven. Het tegemoet komen aan ambities en een gezonde dynamiek in uw organisatie houden, daar denkt Nagtegaal graag over mee.

Uitstroom

Als uw medewerkers het bedrijf verlaten, dan wil een goede werkgever dit op een professionele wijze begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat u weet dat er een goede pensioenvoorziening is, maar het kan ook, in geval het vertrek niet vrijwillig is, door onder meer goede outplacementbegeleiding en/of het opstellen van een correcte beëindigingsovereenkomst. 

Talentbegeleiding

U wilt uw talenten behouden. Dit kan alleen door goed naar hun ambities te luisteren en dit te vertalen naar een situatie die zowel voor de medewerker als voor u een succes is. Zie ook loopbaanbegeleiding. 

HRM-Analytics

Het bijhouden van kritische HR-informatie is een bron voor uw bedrijfsvoering. Het is van belang om direct inzicht te hebben in ziekteverzuim, verloop, lengte dienstverband, gemiddelde leeftijd, functiewijzigingen, et cetera. Het gaat hier niet alleen om genereren van percentages en cijfers, maar de analyse hiervan kan het pad naar het toekomstig personeelsbeleid zijn.

nagtegaal%20met%20slogan

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020

Ontwerp & realisatie: Vannaam

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam