Beheer

HRM Beheer

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom personeel

Uiteraard zijn er veel wetten waaraan u als werkgever, maar ook als werknemer moet voldoen, om een aantal veel omvattende te noemen: arbeidstijdenwet, wet verbetering poortwachter, voldoen aan de GDPR/AVG wetgeving en wet ondernemingsraden. Het niet voldoen aan deze wetgeving kan schade veroorzaken aan uw bedrijfsvoering.

Inrichten en beheer van personeelsadministraties

Of u uw personeelsadministratie op papier of in dossiers bijhoudt of dat u deze heeft geautomatiseerd maakt in principe niet uit. Een goed ingerichte personeelsadministratie zorgt ervoor dat u de juiste gegevens van medewerkers vastlegt en dat u tijdig actie neemt bij mutaties. Communicatie naar de medewerkers over waarom u gegevens vastlegt en waarvoor u ze gebruikt is een must. Een goede personeelsadministratie verdient zichzelf terug.

CAO

Veel bedrijven zijn aangesloten bij een zogenaamde branche CAO. Deze CAO’s worden op landelijk niveau door het bestuur van een branche afgesloten met de vakorganisaties. Er zijn ook bedrijven die een eigen CAO hebben. Deze moet dan op het einde van de looptijd opnieuw worden afgesloten. De gesprekspartner hierbij is een bestuurder van 1 of meerdere vakorganisaties. Dit is vaak een langdurig en moeizaam traject waar ondersteuning gewenst is, ook om de werkrelaties binnen het bedrijf niet te schaden.

Wet verbetering poortwachter

Als werkgever moet u aan allerlei eisen en termijnen voldoen met betrekking tot een zieke medewerker. Derden die hierbij betrokken zijn, zijn: Arbodienst, UWV, Verzekering. Naast dat het vervelend is voor de medewerker dat hij ziek is, heeft u als werkgever ook een probleem. Het niet goed omgaan met het verzuim qua rapportages en begeleiding kan de relatie met de medewerker schaden en/of kan financiële consequenties hebben. U heeft natuurlijk ook een bezettingsprobleem. Al in een vroeg stadium van ziek zijn is het belangrijk om over reïntegratie te praten met de medewerker. Door de gevoeligheid van deze materie is het soms verstandig om de begeleiding door een externe partij te laten doen.

Functionerings- en beoordelingssystemen

Om uw goede medewerkers te ontwikkelen en te motiveren is het verstandig om een structuur binnen uw bedrijf te hebben die ervoor zorgt dat er minimaal 1x per jaar een formeel, vastgelegd moment is waarop de leidinggevende en de medewerker praten over het functioneren. Bij veel bedrijven is er zo’n structuur maar het houdt niet op met het invullen van een formulier. Leidinggevenden hebben vaak moeite met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het in alle openheid bespreken van ontwikkelpunten wordt vaak ontweken of op een manier vertelt die de relatie schaadt. Met als gevolg dat de medewerker zich niet erkent voelt, de stap om dan van baan te veranderen is dan klein. Als u uw medewerker wil behouden is dit vervelend.

Outplacement

Soms zit een medewerker niet op de juiste plaats. In plaats van dit te laten voortduren is het belangrijk om een gesprek aan te gaan met de medewerker en hem te begeleiden naar ander werk. Dit zijn moeilijke trajecten als het vertrouwen naar elkaar weg is. Het is absoluut verstandig om hier externe hulp bij te zoeken. Mijn ervaring is dat bij het professioneel invullen van een outplacementtraject zowel de werknemer als de werkgever uiteindelijk tevreden zijn.

nagtegaal%20met%20slogan

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020

Ontwerp & realisatie: Vannaam

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam